Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki  

Kontakt do redaktora: